Vuxenundervisning

Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för ej svensktalande föräldrar. Dessa äger rum endast om tillräckligt många elever är anmälda.

Vuxenundervisningen består av en kurs (10 tisdagar) per termin. Höstens kurs börjar den 3 oktober och vårens kurs börjar den 6 februari.

Kostnaden är $200 per person.

Swedish School of Los Angeles