SWEDISH SCHOOL LA

Please contsct us at: svenskaskolanla@gmail.com for further info. in English.

Svenska Skolan tar emot elever från kindergarten upp till 18 år och erbjuder kompletterande undervisning i skolämnen under lektioner hållna på svenska. Eleverna måste ha baskunskaper i svenska för att kunna delta. De är indelade i olika klasser efter ålder och förkunskaper. I schemat ingår läsning, skrivning, muntliga övningar, Sveriges geografi, svensk historia och svensk naturkunskap. Natur- och temadagar samt lektioner om svensk historia, konst, musik, litteratur, sport m.m. är också del av undervisningen.

Svenska Skolans verksamhet styrs av regler från det Svenska Skolverket, som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och huvudsakligen använder svenska i det dagliga umgänget med barnet.

Swedish School of Los Angeles