Om skolan

När Margareta Saperstons och hennes väninnas barn kom upp i 5-års åldern existerade inte längre någon svensk skola i Los Angeles. …så varför inte starta en svensk skola igen! Svenska familjer kontaktades och när Svenska Konsulatet i LA gav sitt ok för skolstart, blev vår nuvarande svenska skola till i WLA, först i en park, sedan i olika lokaler i WLA.

Margareta har sedan starten tjänat som rektor, ordförande och lärare för både barn och vuxna. Båda hennes barn har gått på skolan och en av dem, Lisa, undervisar i svenska för icke-svensktalande barn på Svenska Skolan.

Svenska Skolan drivs ideellt och har i dag omkring 80 elever spridda över åtta klasser och en vuxenklass. Skolan leds av en styrelse som består av 9 ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden och överser budget, bevakar skolans intressen samt sätter upp mål och delmål för framtiden.

Styrelsen välkomnar alla medlemmars förslag och idéer som kan vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet.

Skolan växer för varje år och vi välkomnar med glädje nya elever.

Hitta hit:
Svenska Skolan Los Angeles
c/o First United Methodist Church of Santa Monica

1008 11th Street
Santa Monica, CA 90403

Swedish School of Los Angeles