Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Svenska Skolan erbjuder en kompletterande undervisning i svenska språket och svensk kultur. Skolan är öppen för barn som har minst en förälder med svenskt medborgarskap och för vilka svenskan är ett levande språk i hemmet.

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem i skolan får ditt barn möjlighet att utveckla sitt svenska språk, lära sig mer om Sverige och ha roligt tillsammans med andra barn med svensk bakgrund. Medlemsfamiljerna får varje år ta del av ett rikt utbud av svenska traditioner och aktiviteter i skolans regi.

Alla medlemsfamiljer hjälps åt, efter förmåga, med de uppgifter som finns för att skolan ska fungera på bästa sätt. Det kan innebära att vara hjälpförälder i ditt eller dina barns klassrum, att ställa upp som ordningsvakt eller att hjälpa till med att ordna något av skolans alla evenemang.

Swedish School of Los Angeles