Målsättning

Målsättningen med undervisningen i Svenska skolan i Los Angeles är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder

Svenska Skolan är beroende av föräldrarnas medverkan under skolåret, till exempel vid firandet av svenska högtider, ‘fundraising’-evenemang och med styrelsearbete.

Swedish School of Los Angeles