vuxna50x50 Vuxna

Detta är en klass speciellt inriktad för den ej-svensktalande föräldern i familjen. Klassen är inriktad på konversation och är erbjuder ett unikt tillfälle att kommunicera med resten av familjen på svenska 🙂

Vi erbjuder två 8-veckors klasser, en på höstterminen och en på vårterminen, beroende av intresse. Avgiften är $200, vilket går till Svenska Skolans fortsatta verksamhet.

Swedish School of Los Angeles