vuxna50x50 Vuxna

Detta är en klass speciellt inriktad för den ej-svensktalande föräldern i familjen. Klassen är inriktad på konversation och är ett unikt tillfälle att kommunicera med resten av familjen på svenska 🙂

Vi erbjuder tva 8-veckors klasser, en pa hostterminen och en pa varterminen, beroende pa intresse. Avgiften ar $200, vilket gar till Svenska Skolans fortsatta verksamhet.