Vargarna

Vargarna är den äldsta gruppen på svenska skolan och här går barn mellan 8-16 år.

Som alltid är det fokus på huvudmålen tala, läsa, skriva och lyssna. Dessa mål bakas in i nedanstående moment!

Vi arbetar med det nivåanpassade läromedlet som heter “Diamantjakten“ (ABC-klubben från förlaget Natur och Kultur). Vi läser, analyserar och diskuterar samt arbetar med övningar i arbetsböcker som är kopplade till läromedlet. I arbetsböckerna finns varierade och roliga språk-, läs- och skrivövningar. Jag plockar ofta in extra övningar i grammatik för att komplettera uppgifterna i arbetsböckerna.

Vi lägger tyngdvikt vid läsförståelse och arbetar aktivt med läsinlärningsprojektet “en läsande klass“ som författaren och läraren Martin Widmark har initierat. Vi har en klassbok som jag läser ett kapitel ur varje lektion. Vi använder oss av “läsfixarna”, som är redskap för att underlätta läsförståelsen, när vi diskuterar kapitlets innehåll. Målet är att inspirera och uppmuntra eleverna att läsa svenska böcker både i skolan och hemma samt att aktivt arbeta med läsförståelse.

Läsårets tema handlar om nyheter. Eleverna får läsa och analysera nyheter och vi diskuterar olika artiklars innehåll i klassen. Eleverna kommer att i egenvalda artiklar få arbeta med ordförståelse, lära sig att skriva stödord och att skriva egna sammanfattningar av en text. Dessa artiklar/sammanfattningar kommer de sedan att få presentera för de andra i klassen. Tanken är också att eleverna ska få intervjua en självvald person och sedan skriva en artikel utifrån den gjorda intervjun. Dessa artiklar kommer vi att sätta ihop till Vargarnas egen tidning.

Svensk kultur och svenska traditioner är förstås också alltid i fokus på svenska skolan.

Ibland hinner vi med lekar som tex charader eller något annat som elever själva valt. Vi delar många
Målet för mig som lärare är att anpassa undervisningsprocessen efter elevernas individuella behov och mål med att lära sig svenska. Jag vill också inspirera mina elever att ta aktiv del av Sveriges underbara kultur och traditioner.

Swedish School of Los Angeles