Vargarna

Lärare Lotta Dahl

Vargarna är äldsta gruppen på Svenska Skolan och här går barn mellan 8-16 år.

Som alltid är det fokus på målen tala, läsa, skriva och lyssna. Vi arbetar med det nivåanpassade läromedlet som heter “Diamantjakten“ (ABC-klubben från förlaget Natur och Kultur). Vi läser, analyserar och diskuterar samt arbetar med övningar i arbetsböcker som är kopplade till läromedlet. I arbetsböckerna finns varierade och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

Vi lägger tyngdvikt vid läsförståelse och arbetar aktivt med läsinlärningsprojektet “en läsande klass“ som författaren och läraren Martin Widmark har initierat. Det är oerhört viktigt att vi inspirerar och uppmuntrar eleverna att läsa svenska böcker både i skolan och hemma.

Svensk kultur och svenska traditioner är förstås alltid i fokus på svenska skolan. Varje läsår arbetar vi med ett specifikt tema som löper som en röd tråd genom undervisningen. I år arbetar vi med att lära oss mer om våra svenska landskap. Eleverna kommer att få forska i ett eget valt landskap och sedan redovisa och berätta om landskapet för de andra i klassen.

Vi brukar också hinna med lite lek och skoj i slutet av lektionen.