sniglarna50x50 Sniglarna

Sniglarna är vår yngsta klass med elever från ca 1.5 – 2.5 år gamla. Lektionen börjar med en gemensam sångstund tillsammans med de andra klasserna. Därefter går föräldrar och barn till klassrummet där lektionen fortsätter.

I Sniglarna är målet att skapa en trygg och lugn miljö för de allra yngsta eleverna. Klassen sjunger sånger, läser högt, pysslar och leker. Detta sker i samspel med varandra och föräldrarna, som alltid är med sitt barn på lektionen. Det är viktigt för språkinlärningen att inspirera både elever och föräldrar till sång och lek på svenska. Ett annat mål är att stimulera och stödja föräldrarna i att vara svensktalande hemma.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Föräldrarna turas om att bjuda på mellanmål.

Swedish School of Los Angeles