sniglarna50x50 Sniglarna

Sniglarna är vår yngsta klass med barn mellan 1-1/2 och 2-1/2 år.  Det är en svensk version av en ‘Mommy and Me’-grupp. Vi inleder varje tisdag med en gemensam sångstund för Sniglar, Grodor och Ekorrar och Kaniner. Därefter samlas föräldrar och barn i klassrummet och inleder klassen på samma sätt som de övriga småbarnsklasserna. I Sniglarna vill vi framförallt skapa en trygg och känd miljö för de minsta barnen. Det är viktigt att lektionerna inleds på samma sätt i småklasserna med en rytm och form i undervisningen som skapar trygghet och lugn.

Momenten är mycket enkla och grundar sig på sånger och ramsor. Vi arbetar med att sitta i ring och sjunga och leka rörelselekar i samspel med föräldrarna. Vi sjunger årstidsbundna sånger och lär oss namn på djur och färger. På Sniglarnas nivå handlar det om att skapa en grund och ett igenkännande kring ett tema för att senare stimulera barnen att känna igen och ta del av sånger, ramsor och samtal kring tema i de äldre klasserna.

Sniglarna tillhandahåller öppen förskola-verksamhet och är också ett utmärkt forum för svensk kulturell gemenskap. I Sniglarna hålls samtalsgrupper i ämnen som är särskilt angelägna för föräldrar som befinner sig i två kulturer och med olika tema som tar sin utgångspunkt i de riktigt små barnens vardag. Här tar vi tillvara föräldrarnas specifika erfarenheter.

I och med att barnens kännedom om det svenska språket skiftar gäller det att börja på en nivå där föräldrarna känner igen de sånger och ramsor vi använder. Det är viktigt för vidare språkinlärning att inspirera föräldrarna till sång och lek med sina barn på svenska även hemma. Kärnan till svenska språket grundar sig på ett samarbete mellan föräldrar och Svenska skolan där vi är en inspirationskälla till sång och tal. Ett annat mål med verksamheten är att stimulera och stödja föräldrarna i att vara svensktalande hemma.

Swedish School of Los Angeles