nya_vikingarna50x50 Nya Vikingarna

Nya Vikingarna är för elever som inte förstår eller inte pratar tillräckligt bra svenska, men vill lära sig. Klassen är för elever med blandade åldrar från 5-12 år, vilket ger de äldre eleverna en chans att också lära de yngre. I Nya Vikingarna är målet att lära sig språket och träna på att prata  och uttrycka sig. Eleverna lär sig också om den svenska kulturen och traditioner.

Genom att rita och skriva lär sig eleverna ord och enkel grammatik. Undervisningen innehåller även mycket lek och sång där eleverna tränar på att tala det svenska språket. De elever som är redo att läsa tränar på det genom enkla texter och diskussion om dess innehåll.

Swedish School of Los Angeles