Lodjuren

Lodjuren är den näst äldsta gruppen på svenska skolan, här går barn i åldrarna 7-10.

Fokus ligger på läsa, skriva och prata svenska. Detta gör vi genom olika aktiviteter, bl.a genom att introducera svenska ordklasser. Vi arbetar med olika arbetsmateriel, PRIMA Svenska från Gleerups förlag och Diamantjakten från förlaget Natur och Kultur.
Vi tränar på att läsa berättande texter, faktatexter och skönlitteratur. Vi tränar också på att kunna skriva korta texter på svenska, fakta samt berättande. Vi övar även på att redovisa muntligt på svenska och ställa frågor på svenska.
Vi gillar att besöka vårt bibliotek så ofta vi kan. Där brukar eleverna få möjlighet till att läsa högt för en vuxen, ibland brukar eleverna få lyssna till högläsning.
Under läsårets gång har vi ett temaarbete som handlar om Sverige. I år har vi svenska barnboksförfattare. Det viktigaste är att eleverna har roligt samtidigt som de lär sig mer om Sverige, kulturen, traditionen och språket.

Lärare: Elma Dzanic
Jag är från Göteborg och arbetade som biträdande rektor och lärare på en statlig skola i Göteborg, innan jag flyttade till LA med man och två barn i september 2016.
Jag har lärarexamen i samhälle och teknik och design mot högre åldrar – 12 år – 19 år, (högstadiet samt gymnasiet) och har arbetat som lärare i Göteborg i mer än sju år, med både yngre samt äldre barn. I LA älskar jag att tillbringa så mycket tid jag kan vid stranden. Idag är jag volontär i en skola i Santa Monica där mina båda barn går.

Swedish School of Los Angeles