Lodjuren

Lodjuren är den näst äldsta gruppen på svenska skolan, här går barn i åldrarna 7-10.

Fokus ligger på läsa, skriva och prata svenska. Detta gör vi genom olika aktiviteter, bl.a genom att introducera svenska ordklasser. Vi arbetar med olika arbetsmateriel, PRIMA Svenska från Gleerups förlag och Diamantjakten från förlaget Natur och Kultur.
Vi tränar på att läsa berättande texter, faktatexter och skönlitteratur. Vi tränar också på att kunna skriva korta texter på svenska, fakta samt berättande. Vi övar även på att redovisa muntligt på svenska och ställa frågor på svenska.
Vi gillar att besöka vårt bibliotek så ofta vi kan. Där brukar eleverna få möjlighet till att läsa högt för en vuxen, ibland brukar eleverna få lyssna till högläsning.
Under läsårets gång har vi ett temaarbete som handlar om Sverige. I år har vi svenska barnboksförfattare. Det viktigaste är att eleverna har roligt samtidigt som de lär sig mer om Sverige, kulturen, traditionen och språket.

Swedish School of Los Angeles