kaninerna50x50 Kaninerna

Kaninerna är för elever från ca 4.5 – 6 år gamla. Lektionen inleds med gemensam sångstund tillsammans med de andra klasserna. Därefter går eleverna till klassrummet där lektionen fortsätter.

I Kaninerna är målet att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sig på svenska inför hela klassen. Att kunna tala inför grupp och känna sig bekväm. Eleverna ska tycka det är roligt med svenskan och därför sker undervisningen på ett lekfullt sätt. Klassen pratar, målar och har frågeställningar om bokstäver. Eleverna lär sig beskriva, berätta, räkna och lyssna. Under det gemensamma mellanmålet diskuterar och tränas det på bland annat artighetsfraser och föreställningslekar.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Föräldrarna turas om att bjuda på mellanmål.

Swedish School of Los Angeles