kaninerna50x50 Kaninerna

Eleverna i Kaninklassen är mellan ca 4,5 år till 6 år gamla.
I den här klassen leker vi fram svenskan. Det är en känslig ålder, min uppgift som lärare i Kaninerna är att få barnen att tycka det är roligt med svenskan. Vi jobbar mycket på att barnen ska känna sig trygga och våga uttrycka sig på svenska inför hela klassen. Barnen läser och skriver inte hela meningar i Kaninerna utan vi pratar, målar och har frågeställningar om bokstäver. Vi har långvariga mellanmål då vi både leker föreställningslekar och pratar om vad vi äter och övar på artighetsfraser.
Målet i Kaninerna är att tala, lyssna, se, visa och skriva.

Vi övar på följande och målet är att barnen ska kunna;
-de vanlig artighetsfraserna
-berätta om sig själva
-beskriva sina namn
-räcka upp handen i turordning
-beskriva ett föremål med flera meningar
-beskriva färger och nyanser
-räkna från 1-20
-lyssna och förstå högläsning, beskriva i egna ord och bild utifrån det

Jag pratar endast svenska i klassen, därför är det viktigt att barnen förstår en del svenska så de kan känna sig delaktiga. För de barn som har mindre förståelse i svenska erbjuder vi en engelsktalande klass som kallas Nya Vikingarna.

Lärare: Helene Johansson
Jag har arbetat som lärare på svenska skolan i 14 år.
Jag är inte en utbildad lärare utan hoppade in som vikarie för 14 år sedan. Jag hade inte förväntat mej att det skulle vara så kul att vara fröken Helene i Kaninerna, en roll som jag tar på stort allvar. Jag är en lekfröken mer än något annat. Min grej är att ha kul och skratta ihop, våga vara sig själv och vara löjlig är viktigt och vi når våra gemensamma mål på det lättsamma sättet.

Swedish School of Los Angeles