hästarna50x50 Hästarna

Eleverna i Hästarna är mellan 6 och 8 år gamla. Varje vecka lyssnar barnen till en kapitelbok som diskuteras. Vi sjunger svenska barnsånger, spelar spel och leker mycket under den tiden vi träffas. Vi ritar också en hel del och skriver några meningar till våra bilder. I år arbetar vi med Sverige som en metod. Utifrån målen lyssna, tala, skriva och läsa lär vi oss om vår historia, traditioner, natur och kultur. Vi analyserar begrepp som har med Sverige att göra och på så sätt utvecklar eleverna sitt ordförråd.