hästarna50x50 Hästarna

Hästarna är för elever mellan ca 6 -8 år gamla.

I Hästarna är målet att eleverna ska känna sig trygga att använda språket både muntligt och skriftligt. Eleverna lyssnar till kapitelböcker som sedan diskuteras, sjunger sånger, spelar språkutvecklande spel och skriver meningar kopplande till bland annat bilder.

Utifrån målen lyssna, tala, skriva och läsa lär sig eleverna om Sveriges  historia, traditioner, natur och kultur. De tränar på att analysera begrepp som är kopplade till Sverige, ett sätt att utveckla elevernas ordförråd.

Swedish School of Los Angeles