grodorna50x50 Grodorna

Grodorna är vår näst yngsta grupp med elever mellan ca 2.5 – 3.5 år gamla. Lektionen inleds med gemensam sångstund tillsammans med de andra klasserna. Därefter går elever och föräldrar till klassrummet där lektionen fortsätter.

I Grodorna är målet att att kunna svenska sånger, färger, form och räkna föremål. Målen uppnås genom sång, ramsor, lek, pyssel, spel och experiment. Varje lektion har ett lektionstema som är kopplat till svensk kultur, natur, traditioner eller högtider.

I Grodorna övar eleverna på att tala, lyssna och samtala. Detta tränar de tillexempel på genom att under den gemensamma mellanmålsstunden prata om dagen, läsa högt att samtala om innehållet.

I Grodorna behöver eleverna aktivt föräldrastöd. I och med att eleverna är tvåspråkiga med skiftande kunskaper i det svenska språket börjar undervisningen på en nivå som föräldrarna känner igen, eftersom kärnan till det svenska språket grundar sig på ett samarbete mellan förälder och barn.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Föräldrarna turas om att bjuda på mellanmål.

Swedish School of Los Angeles