grodorna50x50 Grodorna

Grodorna är vår näst yngsta grupp med barn mellan 2,5 och 3,5 år. Varje tisdag inleds med en gemensam sångstund i sångrummet för Sniglar, Grodor, Ekorrar och Kaniner.

Därefter utgör föräldrarna fortfarande en betydande del av verksamheten. Barnen behöver hjälp med att sitta i ringen och kräver fortfarande aktivt vuxenstöd för att vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Grodorna inleder sina lektioner på samma sätt som i Sniglarna men med lite mer självständiga moment. Barnen skall kunna spela på trumman själva och låta grodan hoppa i dammen vilket visar att de är närvarande på lektionen. Med hjälp av små steg ökar deras självförtroende individuella utveckling i gruppen.

Momenten i undervisningen grundar sig på sånger, ramsor och lekar. Vi arbetar med att sitta i ring, sjunga och leka rörelselekar i samspel med föräldrarna. Vi sjunger sånger kopplade till årstiderna samt lär oss namn på djur och färger. Vi börjar räkna föremål och gör enkla pyssel som grundar sig på dagens specifika tema. Vi bygger vidare på den grund av sånger och ramsor vi byggde upp i Sniglarna och hoppas nu att barnen skall kunna följa med i flera sånger, ramsor och lekar.

I Grodorna är lek och rörelse viktigt för att upprätthålla koncentrationen.

I och med att barnen är tvåspråkiga med skiftande kunskaper i svenska språket gäller det att börja på en nivå som föräldrarna känner igen. Det är viktigt för vidare språkinlärning att inspirera föräldrarna till sång och lek med sina barn på svenska även hemma. Kärnan till det svenska språket grundar sig på ett samarbete mellan föräldrar och svenska skolan där vi är en inspirationskälla till sång och tal. Ett annat mål med verksamheten är att stimulera och stödja föräldrarna i att vara svensktalande hemma.