grodorna50x50 Grodorna

Grodorna är vår näst yngsta grupp med barn mellan 2,5 och 3,5 år. Varje tisdag inleds med en gemensam sångstund i sångrummet för Sniglar, Grodor, Ekorrar och Kaniner.
Vårt gemensamma mål på skolan är: Tala, Lyssna, Se, Visa, Skriva
Grodornas delmål är att kunna: svenska barnsånger, färger, rum, form, läge, och räkna föremål (1-5). Dessa mål uppnår vi genom att undervisa med sång och ramsor, lek och spel, pyssel, rita, och lite experiment.

Vårt lektionstema är direkt kopplat till svensk kultur, natur, traditioner och högtider.

Varje lektion har ett specifikt tema som vi undervisar genom nedanstående tekniker. Vår fokusering i år är de följande:

• Vinter och Snö
• Julgransplundring
• Alla Hjärtans Dag
• Semla-Dagen
• Transport med fokusering på former (cirkel, rektangel, fyrkant, trekant, mm.)
• Påsk
• Kroppen (ansikte, hår, händer, fötter, mage, ben, armar, hjärta, etc)
• Vår (
• Monarki
• Sverige
• Sommar

Vi övar på att Tala, Lyssna och Samtala genom vår gemensamma fika där vi pratar om vår dag, och vad som har varit bra med vår dag. Under vår fika läser vi en bok med berättande texter som handlar om temat för dagen och diskuterar syftet. För att upphöja Se och Visa, använder vi böcker, flano-sagor och sånger och poesi med rim och ramsor. Vi använder svenska ord som språkbruk för att beskriva känslor.

I Grodorna är lek och rörelse viktigt för att hålla koncentrationen så vi kommer att sjunga och leka rörelselekar. Barnen kommer att utveckla sin skapande förmåga genom pyssel och att förmedla upplevelser och tankar genom bokdiskussion och rollspel. Vi leker, sjunger och pratar om vårt dagliga tema. Varje lektion tar vi ut våra djur som vi leker med och sjunger svenska sånger för.

En vanlig lektion för Grodorna ser ut så här:
Vi har en sångstund med rörelselekar där vi arbetar på att följa rutiner. Varje lektion har temasånger, men vi sjunger favoritsånger varje vecka också. Efter sångstunden äter vi mellanmål medan jag läser en bok, flanosaga, poesi, rim och ramsor och vi diskuterar innehållet och temat för dagen. Vi börjar alltid med att gå runt i rummet och varje elev säger hur de mår och något roligt som har hänt under deras dag. Sen fortsätter vi med en pyssel-aktivitet som understryker temat. Efter pysslet, så har vi lite frilek, där vi lägger pussel, och leker lite organiserade lekar som även är tema orienterat. Vi avslutar med frysdans, yoga eller ballongen och att alla får ett klistermärke på handen och ett hjärtligt hej då där vi jobbar på att säga “tack för idag” och titta i varandras ögon.
Därefter utgör föräldrarna fortfarande en betydande del av verksamheten. Barnen behöver fortfarande aktivt vuxenstöd för att vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Grodorna inleder sina lektioner på samma sätt som i Sniglarna, men med lite mer självständiga moment. Med hjälp av små steg ökar deras självförtroende och individuella utveckling i gruppen.
I och med att barnen är tvåspråkiga med skiftande kunskaper i svenska språket gäller det att börja på en nivå som föräldrarna känner igen. Det är viktigt för vidare språkinlärning att inspirera föräldrarna till sång och lek med sina barn på svenska även där hemma. Kärnan till det svenska språket grundar sig på ett samarbete mellan föräldrar och svenska skolan där vi är en inspirationskälla till sång och tal. Ett annat mål med verksamheten är att stimulera och stödja föräldrarna i att vara svensktalande hemma. Jag tror att barnen vill lära sig om det är på deras nivå och jag har inga förväntningar på att barnen ska kunna sitta still i den här åldern. Så vi anpassar varje klass till elevernas individuella behov. Barnen lär sig och anpassar sig till vår struktur med tiden.

Lärare: Emily Glarner-Chan
Välkommen till Grodorna (och Sniglarna). Jag heter Emily och har bott i USA i 20 år. Tiden går fort! Jag utbildade mig till pedagog i Sverige innan jag flyttade till USA och här pluggade jag international business, hotell och restaurang och barnpsykologi på University of Massachusetts Amherst. Sedan njöt jag av en karriär inom Training and Education och var globalt ansvarig inom detta för ett stort australiensiskt företag. Jag fann min väg till svenska skolan när jag fick min dotter Ella och blev direkt intresserad av att bli mer involverad och jag var även en styrelsemedlem i nästan fem år. Jag blev av en tillfällighet lärare i Grodorna för sju år sedan och jag älskar det eftersom en del av min akademiska bakgrund är i pedagogik och barnpsykologi.
På min fritid så älskar jag att laga mat och njuter av att driva ett catering företag som heter Food By Emily och undervisar även i spinning i Manhattan Beach. Jag har två döttrar som är 8 och 9 som har gått på svenska skolan sedan de föddes. De pratar båda flytande svenska (lite tack vare svenska skolan och våra långa somrar i Sverige i de småländska skogarna).

Swedish School of Los Angeles