ekorrarna50x50 Ekorrarna

Ekorrarna är för elever från ca 3.5 – 4.5 år gamla. Lektionen inleds med gemensam sångstund tillsammans med de andra klasserna. Därefter går elever och föräldrar till klassrummet där lektionen fortsätter.

I Ekorrarna är målet att hålla det svenska språket så levande som möjligt, både genom att tala, lyssna, göra och samtala. Klassen sjunger sånger, diskuterar, utför olika uppgifter och läser sagor. Varje vecka är det ett tema då klassen gör olika aktiviteter, uppgifter och lekar där fokus och mål är att hålla det svenska språket levande i så stor utsträckning som möjligt.

I den här klassen övar vi på under en stor del av terminen på att föräldrarna ska kunna lämna sina barn, vilket är väldigt individuellt.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Föräldrarna turas om att bjuda på mellanmål.

Swedish School of Los Angeles