ekorrarna50x50 Ekorrarna

Ekorrarna är för barn från 3,5 till 4,5 år gamla. Dagen börjar med gemensam sångstund med de yngre grupperna. Sedan fortsätter vi till vårt rum där vi börjar vår klass med att äta mellanmål och läsa sagor, som vi efteråt pratar om med många frågor till barnen så att de får använda det svenska språket. Vi har också vår egen sångstund där vi sjunger svenska sånger, mycket upprepning så barnen kan lära sig sångerna. Föräldrarna turas om med att bjuda på mellanmål. Ofta gör vi aktiviteter och lekar där barnen får använda svenska ord och meningar.

I den här klassen övar vi under en stor del av terminen på att föräldrarna ska kunna lämna barnen, vilket är väldigt individuellt.

Lärare: Tilda Noren

Swedish School of Los Angeles