ekorrarna50x50 Ekorrarna

Ekorrarna är för barn 3,5 till 4,5 år gamla. Dagen börjar med gemensam sångstund med de yngre grupperna. Sedan fortsätter vi till vårt rum där vi börjar vår klass med att äta mellanmål och läsa sagor som vi sedan pratar om med många frågor till barnen så det får använda det svenska språket. Sedan har vi vår egen sångstund där vi sjunger svenska sånger, mycket upprepning så barnen kan lära sig sångerna. Föräldrarna turas om att bjuda på mellanmål. Ofta gör vi aktiviteter och lekar där barnen får använda svenska ord och meningar.

I den här klassen så övar vi en stor del av terminen på att föräldrarna ska kunna lämna barnen, vilket är väldigt individuellt.