Anmälan och betalning

Välkomna till Vårterminen  2020 som börjar tisdagen den 14 januari för både Svenska Förskolan (1.5-5 år) och Svenska Skolan (6-18 år).

Skolan garanterar plats för de barn som varit inskrivna terminen innan, om anmälan samt betalning har gjorts innan sista anmälningsdatum (d.7 januari, 2020)
Betalningen sker med check, kredit kort eller via Paypal på skolans hemsida. Checkarna utställs på: Svenska Skolan Los Angeles.
Skriv barnets eller barnens namn på checken.

Skolan skickar ut en påminnelse per e-mail till alla medlemmar varje år med mer detaljerad information om vart betalning ska skickas etc.

OBS!! Nya familjer: Skicka inte betalning förrän vi har kontaktat er och bekräftat barnets plats i skolan.

Om ni skulle stöta på problem vid registreringen, kontakta oss på: svenskaskolanla@gmail.comFör alla medlemmar gäller att avgiften ska vara betald senast första skoldagen på terminen för att barnet ska få lov att börja.

För att försäkra er om en plats på svenska skolan, v g anmäl ditt barn på vår hemsida senast två veckor innan terminens början

Försenad betalning
Vid försenad betalning kan vi inte garantera att ert barn får en plats i skolan. Skulle plats ändå kunna erbjudas till barn som varit inskrivna på skolan terminen innan, så tillkommer en förseningsbetalning på $25.

Terminsavgift
Betalas vid registrering eller på skolans första terminstillfälle, antingen med check utställd på Svenska Skolan eller med kreditkort.

Terminsavgifter
Terminsavgiften är $200 per barn.
Familjer som har fler än ett barn får rabatt på barn #2 och barn #3 … barn #4 behöver inte betala avgift.

Vid betalning och inskickade anmälningsblanketter är den totala terminsavgiften:

    • För ett barn : $200
    • För två barn : $375
    • För tre barn : $475
    För fyra barn: $475

Barn under 3 månader går gratis men vi är tacksamma för en donation för att täcka våra omkostnader.

Som styrelsemedlem och lärare betalar du halva priset per barn (utgå ifrån pris ovan och fyll själv i belopp).

Swedish School of Los Angeles