Anmälan och betalning

Välkomna till Höstterminen 2019 som börjar tisdagen den 10 september för både Svenska Förskolan (1.5-5 år) och Svenska Skolan (6-18 år).

Skolan garanterar plats för de barn som varit inskrivna terminen innan, om anmälan samt betalning har gjorts innan sista anmälningsdatum (d.31 augusti,2019)
Betalningen sker med check, kredit kort eller via Paypal på skolans hemsida. Checkarna utställs på: Svenska Skolan Los Angeles.
Skriv barnets eller barnens namn på checken.

Skolan skickar ut en påminnelse per e-mail till alla medlemmar varje år med mer detaljerad information om vart betalning ska skickas etc.

OBS!! Nya familjer: Skicka inte betalning förrän vi har kontaktat er och bekräftat barnets plats i skolan.

Om ni skulle stöta på problem vid registreringen, kontakta oss på: svenskaskolanla@gmail.com

Sista betalningsdatum
Avgiften för höstterminen ska helst betalas 2 veckor innan höstterminens början, men senast på vår första skoldag för att få vara med på första lektionen.
Avgiften för höstterminen ska helst betalas 2 veckor innan terminens början, men senast på terminens första skoldag för att få vara med på första lektionen..
För alla medlemmar gäller att avgiften ska vara betald senast första skoldagen på terminen för att barnet ska få lov att börja.

Försenad betalning
Vid försenad betalning kan vi inte garantera att ert barn får en plats i skolan. Skulle plats ändå kunna erbjudas till barn som varit inskrivna på skolan terminen innan, så tillkommer en förseningsbetalning på $25.

Terminsavgift
Betalas vid registrering eller på skolans första terminstillfälle, antingen med check utställd på Svenska Skolan eller med kreditkort.

Terminsavgifter
Terminsavgiften är $200 per barn.
Familjer som har fler än ett barn får rabatt på barn #2 och barn #3 … barn #4 behöver inte betala avgift.

Vid betalning och inskickade anmälningsblanketter är den totala terminsavgiften:

    För ett barn : $200
    För två barn : $375
    För tre barn : $475
    För fyra barn: $475

Barn under 3 månader går gratis men vi är tacksamma för en donation för att täcka våra omkostnader.

Som styrelsemedlem och lärare betalar du halva priset per barn (utgå ifrån pris ovan och fyll själv i belopp).

Swedish School of Los Angeles