Svenska Skolan Los Angeles

Välkomna till Svenska Skolan (Los Angeles)!

Svenska skolan finns i Santa Monica sedan många år och bedrivs som en ideell verksamhet. Svenska Utlandsskolors Förening i Sverige är vår intresseförening.

På tisdagseftermiddagar erbjuder vi svenskundervisning till ungefär 80 elever indelade i klasser efter ålder.

Undervisningen för barn och ungdom indelas i två stadier: Svenska Förskolan (barn 1-1/2 – 5 år) och Svenska Skolan (Kindergarten t.o.m. årskurs 9).

Svenska Skolans Förskola tar emot elever från 1-1/2 – 5 år och erbjuder svensk undervisning med hjälp av lek, sång, etc.

Svenska Skolan tar emot elever från kindergarten upp till 18 år och erbjuder kompletterande undervisning på svenska i olika skolämnen. Eleverna måste ha därför ha baskunskaper i svenska för att kunna delta. De är indelade i olika klasser efter ålder och förkunskaper. I schemat ingår läsning, skrivning, muntliga övningar, Sveriges geografi, svensk historia och svensk naturkunskap. Natur- och temadagar samt lektioner om svensk historia, konst, musik, litteratur, sport m.m. är också del av undervisningen.

Svenska Skolans verksamhet styrs av regler från det Svenska Skolverket, som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och huvudsakligen använder svenska i det dagliga umgänget med barnet.

Vi erbjuder också en klass, Nya Vikingar, för barn som inte har lärt sig svenska hemma men nu är intresserade att lära sig. Åldern i Nya Vikingar varierar från 5 år till 14 år och undervisningen sker både på engelska och svenska.

Är ni intresserade av att bli medlemmar i skolan?

Fyll då i vår anmälningsblankett här, eller mejla din intresseanmälan till svenskaskolanla@gmail.com

Har du frågor?
Kontakta: svenskaskolanla@gmail.com

Vuxenundervisning
Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för ej svensktalande föräldrar.

Swedish School of Los Angeles